Бодовна листа кандидата за дођелу подстицајних средстава у 2015.години

Комисија за дођелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на подручју града Бања Лука у 2015. години, формирала је бодовну листу кандидата коју можете погледати овде