• Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16, Бања Лука 78000
  • info@crusbl.org
  • +387 51 433 620
  • Факс: +387 51 433 625

Бодовна листа кандидата за дођелу подстицајних средстава у 2015.години

Комисија за дођелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње на подручју града Бања Лука у 2015. години, формирала је бодовну листу кандидата коју можете погледати овде