Центар за развој пољопривреде и села

"Центар за развој пољопривреде и села” Бања Лука, основан од стране Града Бања Лука, је облик организације од посебног друштвеног интереса организован ради развоја и унапређења пољопривредне производње и обављања других дјелатности од општег интереса на руралном подручју Града Бања Лука.

Наша локација

Сједиште Центра је у Бањој Луци, у Улици Војводе Момчила 10, 12 и 16.

Осим у сједишту, дјелатност обавља и на локалитету Мањача, у оквиру комплекса “Развојно – едукативног центра “Мањача”, као и у Херцеговачкој кући смјештеној у бањалучком насељу Ханиште у Улици Браће Мажар и мајке Марије.

Јавни позиви

Актуелне мјере аграрне политике омогућавају пољопривредницима коришћење подстицајних средстава за подршку пољопривредној производњи.

Улога Центра

Одржавање и рaзвoj пoљoприврeднe прoизвoдњeнa територији Грaдa Бања Лука до нивоа самоодрживости и профитабилности.
Пoдршкa пoљoприврeднoj дjeлaтнoсти крoз пласман средстава из буџета Града за пoдстицaje, субвeнциje, eдукaциje, друге мјере и пројекте усмјерене ка обезбјеђивању дохотка пољопривредних произвођача...

Херцеговачка кућа

"Херцеговачка кућа" је продавница домаћих производа из Херцеговине који су произведени на традиционалан начин. Пројекат отварања "Херцеговачке куће" у Бањалуци је резултат сарадње градова Бањалуке и Требиња, тј. "Центра за развој пољопривреде и села" Бањалука и "Аграрног фонда" Требиње...

Крајишка кућа

"Крајишка кућа" је прва продавница домаћих пољопривредних производа са подручја крајишке регије. На полицама овог објекта тренутно се налази преко 350 пољопривредних прерађевина које су произведене од стране 60 домаћих произвоћача са подручја Бања Луке и Крајине...

previous arrow
next arrow
Slider

Актуелни подстицаји

Објављен јавни позив за додјелу средстава за претварање пољопривредног земљишта

Центар за развој пољопривреде и села  објавио је данас Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за

Прочитајте још »

Позив пољопривредним произвођачима са територије Града Бања Лука за исказивање интереса за учешће у пројекту “Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини” (EU4AGRI)

Пројекат „Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у Босни и Херцеговини – ЕU4AGRI“ има за циљ модернизацију пољопривредно-прехрамбеног сектора и побољшање руралне економије

Прочитајте још »

Ријеч директора

Поштовани суграђани,

Пратећи нове трендове информисања јавности путем интернета, креирали смо веб-страницу, на којој ћете моћи наћи све неопходне информације о раду ове градске институције, актуелним подстицајима у области пољопривреде на подручју града Бања Лука и новим стандардима у пољопривреди. Циљ нам је да унаприједимо и ојачамо пољопривредни сектор, да активно доприносимо стварању тржишно оријентисаних пољопривредних произвођача и јачању њихове конкурентности.

 

Наша институција, путем својих служби, стоји вам на располагању и услузи за сва ваша питања, сугестије и приједлоге, помоћ при организацији сталних едукација пољопривредних произвођача и осмишљавању начина примјене нових технологија у пољопривредној производњи.

 

Свјесни чињенице да је здрав и развијен пољопривредни сектор кључ успјешног опоравка и развоја цјелокупне привреде Републике Српске настојаћемо предузети најефикасније мјере за развој поменутог сектора на локалном и регионалном нивоу.

РЕЦ Мањача

РAЗВOJНO – EДУКAТИВНИ ЦEНТAР „MAЊAЧA“

У циљу унaпрeђeњa и бржeг рaзвoja пoљoприврeднe прoизвoдњe, пoвeћaњa eфикaснoсти и квaлитeтa eдукaциje пoљoприврeдних прoизвoђaчa, учeникa и студeнaтa у пoљoприврeди зa прaктични диo oбукe и вjeжби.

Херцеговачка кућа

Херцеговачка кућа

“Херцеговачка кућа” је продавница домаћих производа из Херцеговине који су произведени на традиционалан начин. Пројекат отварања “Херцеговачке куће” у Бањалуци је резултат сарадње градова Бањалуке и Требиња, тј. “Центра за развој пољопривреде и села” Бањалука и “Аграрног фонда” Требиње.

Крајишка кућа

Крајишка кућа

“Крајишка кућа” је прва продавница домаћих пољопривредних производа са подручја крајишке регије. На полицама овог објекта можете пронаћи велики избор пољопривредних прерађевина произведених од стране домаћих произвођача са подручја Бања Луке и Крајине.