Образац – Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке опреме за узгој рибе у 2021. години (физичка лица и правна лица)

Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке опреме за узгој рибе у 2021. години (физичка лица) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке опреме за узгој рибе у 2021. години (правна лица)  

Образац – Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације у 2021. години (физичка и правна лица)

Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације у 2021. години (физичка лица) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације у 2021. години (правна лица)  

Захтјев за остваривање права на суфинансирање трошкова контроле, брендирања, декларисања и сертификације производа за пласман у “Крајишкој кући” – 2021. година

Захтјев за остваривање права на суфинансирање трошкова контроле, брендирања, декларисања и сертификације производа за пласман у “Крајишкој кући” – 2021. година

Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке опреме у пчеларству у 2021. години (физичка и правна лица)

Захтјев за остваривање права на постицајна средства за суфинансирање набавке опреме у пчеларству у 2021. години (физичка лица) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за суфинансирање набавке опреме у пчеларству у 2021. години (правна лица)