Позив свим пољопривредним произвођачима са територије града Бања Лука

Центар за развој пољопривреде и села позива све пољопривредне произвођаче са територије града Бања Лука (комерцијална, некомерцијална и нерегистрована пољопривредна газдинства) да се јаве Центру за развој пољопривреде и села и доставе информације о расположивим вишковима свих својих пољопривредних производа и прерађевина за које им је потребан откуп и пласман. Добивањем тражених информација од пољопривредних произвођача Центар […]

Позив пословним субјектима из области трговине прехране и пружања услуга са територије Града Бања Лука

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука позива менаџере прехрамбених трговачких ланаца, власнике трговина прехрамбеним производима, клаонице, меснице, дисконте, откупне станице и др. чија се дјелатност одвија у вријеме ванредне ситуације да, посредством Центра за развој пољопривреде и села, добију информације о врстама и количинама пољопривредних производа којима располажу пољопривредни произвођачи – прерађивачи са територије Града […]