Реализација подстицајних средстава за развој пољопривреде и средстава за уређење земљишта у 2019. години

Подстицајна средства за развој пољопривреде и реализација пројеката у области пољопривреде у 2019. години Висина средстава:  900.000 КМКорисници: Пољопривредна газдинства (комерцијална и некомерцијална) и привредна друштва на територији  Града Бања Лука  Очекивани ефекти: Стварање  предуслова за јачање пољопривредног сектора, као и тржишно оријентисаних произвођача, повећање њихове конкурентности и смањење стопе незапослености. Усвојеним буџетом за 2019. годину, […]