Информација о реализацији Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину

  У складу са Програмом коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину, који је усвојила Скупштина града Бања Лука, број: 07-013-24/19 (Службени   гласник Града Бања Лука”, број 5/19), Управни Одбор Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука на сједници одржаној дана 18.02.2019. године, донио је Одлуку о усвајању Правилника […]