Евидентирање у базу података

Позивамо све пољопривредне произвођаче да се јаве у Центар у циљу евидентирања пољопривредника и производње на газдинсту (према доле наведеном распореду), те обезбједе следећу документацију коју је потребно доставити приликом регистрације:  Документација за физичка лица-пољопривреднике:1. Потврда о регистрацији газдинства из АПИФ-а уз личну карту носиоца пољопривредног газдинства и фотокопије личних карата свих чланова на […]