Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривредне производње

Након усвајања Програма рада Центра за 2015. годину и Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње објављен је јавни позив у дневном листу Глас Српске од 22.04.2015. године као и на интернет страници Града Бања Лука сајту Центра, који је био отворен тридесет дана, тј. до 22.05.2015. године. Рјешењем директора […]