Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину

     Право на остваривање подстицајних средстава имају пољопривредни произвођачи (физичка лица, предузетници, привредна друштва и пољопривредне задруге), који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у, као носиоци комерцијалних или некомерцијалних газдинстава, УЗ УСЛОВ да имају пребивалиште/ сједиште на подручју града Бања Лука, да је и мјесто организоване пољопривредне производње на подручју Града, да им је пољопривреда претежна дјелатност коју обављају као основно, допунско или додатно занимање (за предузетнике – с.п.), да им је пољопривреда претежна дјелатност (за привредна друштва), да удружује најмање 5 пољопривредних произвођача, регистрованих у АПИФ-у који се активно баве пољопривредном производњом (за пољопривредне задруге) и да посједују обрадиво земљиште у власништву или закупу на подручју града Бања Лука.

Подстицајна средства за развој пољопривредне производње ће се усмјерити за следеће намјене:

 • Суфинансирање биљне производње
 1. набавка воћних садница и заснивање нових воћњака са пратећом инфраструктуром
 2. набавка пластеника
 3. изградња објеката, хладњача, сушара и складишног простора
 4. набавка опреме у биљној производњи
 • Суфинансирање анималне производње
 1. изградња објеката за смјештај животиња, пратећих објеката (стаје, перадарници, сило-тренчеви, осочне јаме…) и набавка опреме
 2. изградња рибњака, пратећих објеката и набавка опреме у рибогојилиштима
 3. набавка опреме у пчеларству
 • Суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације (трактори, комбајн, берач кукуруза и друге механизације и прикључних средстава)
 • Суфинансирање производње гљива за изградњу објеката за узгој, хладњача или набавку опреме
 • Суфинансирање start up пакета, пројеката програма развоја конкурентности – РЦДП (узгој корнишона и љеко биља)
 • Суфинансирање едукација пољопривредних произвођача
 • Премије
 1. за набавку сортних сјемена стрних жита, кукуруза, хељде и ТДС
 2. за одгој приплодних јуница
 3. за пчелиња друштва
 4. за производњу корнишона
 5. за сертификацију органске производње и брендирање производа.

Комплетан правилник можете прочитати на линку ПРАВИЛНИК