Почињу радови на Туристичко-рекреативном комплексу Мањача

   Туристичка организација , Градска развојна агенција и Центар за развој и унапређење села Бања Лука спрема заједничку медијску кампању везану за реализацију пројекта „Мањача као туристичко-рекреативи комплекс“ .Кампања  је почела 13. 06. 2019. године, а трајање би  било по фазама реализације  пројекта. Ово је срж наше приче коју бисмо уз помоћ медија пласирали у јавност с обзиром да се ради о веома озбиљном задатку који би унаприједио туризам, увео нове инвеститоре и прилив средстава те унаприједио рурална подручја, пољопривредна добра. Пројекат „Мањача као туристичко-рекреативи комплекс“ има за циљ развој „зоне Мањача“ као новог туристичког и рекреативног  комплекса и као такав резултат је заједничке сарадње и иницијативе Туристичке организације Бања Лука, Градске развојне агенције и Центра за развој пољопривреде и села , а коју подржава Град Бања Лука,  који су препознали Мањачу као подручје изузетних потенцијала.

    У оквиру реализације поменутог пројекта одржаће се прва фаза ,односно, акција чишћења терена. Акција, у којој учествују јавне установе и институције те друштвено одговорне фирме које су препознале значај пројекта, одржаће се 27. јуна (четвртак). Уз помоћ грађевинске механизације и људства очистиће се и спојити стаза намијењена за обилазак језера  која ће служити као шеталиште  као и пут до смјештајних јединица које ће бити изграђене у једној од наредних фаза. Припремиће се терен за даље радове изградње привремених објеката на обали језера, дио плаже који ће се користити за купање, као и дио на којем ће бити лоцирана игралишта за ђецу и одрасле. Читав локалитет ће се очистити од различитих врста отпада, а планиран је и почетак чишћења самог језера од траве и отпада  у води, локације које се налазе уз планиране плаже будућег купалишта.

   Градска развојна агенција Бања Лука на челу са директором Мариом Милановићем  препознала је значај пројекта који нуди развој модерних туристичких и спортских капацитета, те нових пословних модела уз очување природне средине, који је од Бањалуке удаљен  свега 22 километра, а која би имала снажан утицај на промоцију пословног окружења. Ревитализација овог локалитета представљала би најатрактивнији туристичко-излетнички простор на територији града, чиме би се створили услови за континуиран долазак и боравак туриста у току цијеле године. Овај јединствени и иновативни пројекат нуди развој модерних туристичких и спортских капацитета, нових пословних модела уз очување регије са својим руралним обиљежјима. Најзначајнији циљеви пројекта „Туристичко-рекреативни комплекс Мањача“ су заштита природних ресурса који су на располагању и унапређење постојеће инфрастурктуре кроз просторно планирање. Такође, врло важан циљ је и раст квалитета живота локалног становништва, чиме би се осигурало и очување локалног идентитета у времену глобализације. Јасно је да  постоји потреба за значајним улагањим у туристичке капацитете и унапређење понуде, као и у инфраструктуру, људске ресурсе, културне и социјалне компоненте, развој малих и средњих предузећа, пољопривреду и друге индустрије, логичан корак би била промоција прилика за инвестирање и предузетништво за становништво Мањаче, грађане Бања Луке и околних мјеста, те потенцијалних инвеститора у БиХ и у иностранству.

017

      Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука на челу са директором Драшком Илићем, користи и располаже са укупним простором. Развојно – едукативни центар “Мањача” је посебна пословна јединица Центра конципирана као пољопривредно, производно и едукативно добро, уз могућност пружања услуга у примарној пољопривредној производњи и другим гранама привређивања.У намјери да поново врати сјај и значај који је имао РЕЦ Мањача, покреће иницијативу, заједно са ЦИДЕ-а и ТОБЛ-ом да се овај локалитет са својим ресурсима уреди и изгради. Основни циљ је унапређивање и бржи развој пољопривредне производње, повећање ефикасности и квалитета едукације пољопривредних произвођача, ученика и студената у пољопривреди за практични дио обуке и вјежбе. У складу са тим улога добра је едукативна, производна, истаживачка, развојна и услужна. Уз подршку града Бања Лука, мјесних заједница, грађана Бања Луке и потенцијалних инвеститора овај пројекат би се могао реализовати у форми јавно – приватног партнерства. На тај начин би се планина Мањача са свим њеним ресурсима формирала у једну од главних туристичких атракција града. Улога Центра за развој пољопривреде и села  кроз призму реализације пројекта је вишеструка, а односе се првенствено на одржавање и развој пољопривредне производње на територији града Бања Лука до нивоа самоодрживости и профитабилости као и подршка пољопривредној ђелатности кроз пласман средстава из буџета града за подстицаје, субвенције, евалуације и друге мјере и пројекте те планирање развоја руралног простора града, Према предложеним интервенцијама простор Платоа Мањаче би се обогатио додатним квалитетним садржајима, као и пратећом инфраструктуром са адекватним урбаним мобилијаром. Изградњом недостајуће инфрастуктуре и планираних објеката, по приједлогу овог идејног рјешења уређења простора, створили би се услови за континуиран долазак и боравак туриста.

011

    Туристичка организација Града Бања Лука на челу са директорицом Иреном Радојевић препознаје плато Мањача  као туристичко рекреативни и спортски центар који ће бити од великог значаја за туристичку понуду Бањалуке у смислу ширења туристичке понуде и у оквиру тога може се говорити о спортским активностима, културним дешавањима с посебним фокусом на манифестациони туризам јер биће изграђени капацитети за одржавања догађаја и манифестација који би окупио огромана број људи. Такође  треба посебно истакнути повећање броја смјештаја  што свакако иде у корист Бањалуци јер сви смо свједоци да се тражи кревет више у нашем граду. Потенцијале којима располаже подручје кањона Врбаса и платоа Мањаче можемо груписати у складу са туристичким активностима које се могу њима ставити у функцију. Ради се о туристичким потенцијалима, производима,  које је могуће реализовати кроз изградњу Туристичко-спорстког центра Мањача као што су:

 • Планински туризам – на ширем простору планине Мањаче која посједује још неистражене просторе
 • Зимски туризам – подручја планина Осмаче, Мањаче и Тисовца пружају могућност за зимске спортове
 • Алпинистички туризам и авантуристички туризам – подручје клисура кањона Врбаса  цјелокупно подручје платоа Мањаче, кањона Врбаса и планине Осмача;
 • Екстремни спортови – бициклизам, параглајдинг, рафтинг, кану, кајак, паинтбалл,…;
 • Сеоски туризам – сеоска домаћинства на цјелокупном подручју;
 • Еко туризам – нпр. Чокорска поља;
 • Ловни и риболовни туризам – подручје планине Мањача за ловни туризам и водоток ријеке Врбаса за риболовни туризам;
 • Манифестациони туризам – организовање манифестација регионалног, националног и међународног карактера; планинске рели вожње, џипијаде, бициклистичке туре;
 • Вјерски туризам – на подручју постоје вјерски објекти, манастири саграђени прије неколико вијекова
 • Културни туризам – постојање значајних културних споменика на студијском подручју, крајишка и змијанска етно обиљежја у гастрономији, обичајима, архитектури итд.;
 • Едукативни и спортски кампови – простор платоа Мањаче и подручје Крупе на Врбасу.

     У овом случају веома интересантан је излетничко – рекреативни туризам у Бања Луци  који се до сада  ослањао  на излетишта која посједују ђелимично изграђену инфраструктуру: Бањ брдо, Крупа на Врбасу, Делибашино село, Шибови, Сутурлија и Љубачке долине, Дубока, Рекавице, Чокорска поља.  Управо на подручју платоа Мањаче постоји велики број видиковаца који дају посебну атрактивност и пружају невјероватан поглед на град Бања Луку, Крупу на Врбасу, кањон ријеке Врбас. Дакле, отвара се могућност креирања излетничких (једнодневних или вишедневних) обилазака овог подручја. Иако има традиционалних излетничких мјеста која викендом или одређеним традиционалним данима окупљања посјећују становници Бања Луке, али и гости из иностранства, изградњом комплекса на платоу Мањача добијају разноврснији садржај и све на једном мјесту што би  задовољило све потребе гостију који бораве у Туристичко- спортском центру Мањача. Потом, наши суграђани  неће морати походити удаљене дестинације за неку викенд туру јер ће им се пружити квалитетна опција одмора ван града, а близу мјеста живљења , а самим тим и уштеда трошкова и свега осталог..  Етнографска обиљежја просторне цјелине Крајина су препознате као основ за креирање етно понуде у коју се уклапа Мањача. Поред Змијањског идентитета доста је урађено на креирању концепта Козара етно. Пројекат “Козара етно” је створио прву туристичку понуду етно туризма у Бања Луци и организатори путовања показују интерес за довођење група у Пискавицу.  Трећи елемент који је развијен у ширем обухвату подручја је Етно село “Љубачке долине”, у Љубачеву, које се налази на око 20 километара од Бањалуке.