Објављен чланак на www.banjaluka.rs.ba

1,7 милиона КМ за подстицаје у пољопривреди

Град Бања Лука подржаће ове године пољопривредну производњу у руралним подручјима са око 1,7 милиона КМ. Тако је за подстицаје пољопривредницима планирано 900.000 КМ, за субвенције за побољшање квалитета пољопривредног земљишта 200.000 и 628.500 КМ за активности Развојно-едукативног центра „Мањача“.

Подстицаји за развој пољопривредне производње и ове године биће усмјерени за суфинансирање воћарске и производње у заштићеним просторима, изградње хладњача и сушара и објеката за узгој стоке, набавку опреме и пољопривредне механизације.

За привођење земљишта култури, овогодишњи програм је конципиран на другачији начин у односу на оне из претходних година, у смислу да су за категорије корисника који могу остварити право на додјелу ових средстава утврђени процентуални износи од укупних средстава предвиђених за ове намјене.

-Циљ је да се приоритетно подрже већа газдинства с цјеловитијим пројектима који ће резултирати значајнијим ефектима – појаснили су из Центра за развој пољопривреде и села, путем којег се и пласирају подстицаји, те навели да ће за разлику од досадашње праксе да апликанти достављају пројекте прије утврђивања фактичког стања, бити обавезни да доставе само захтјев за израду пројекта за предметну парцелу.

Овај програм, који ће се наћи пред одборницима на засједању 6. фебруара, садржи још двије битне новине, којима је дефинисано да је корисник средстава дужан да на предметној парцели задржи производњу најмање три године, као и да након реализације достави извјештај о утрошку додијељених средстава с припадајућом документацијом.

Како су казали из Центра, чије су примарне активности усмјерене ка развоју руралног подручја, средства за субвенције ће бити додијељена путем јавних позива, а у складу с правилницима.

Нови вид подршке

У оквиру подстицајних средстава за развој пољопривреде предвиђена су и два нова вида подршке за пољопривредне произвођаче, и то премије за откупљену производњу краставаца и подстицаји кооперантима за производњу корнишона, ароматичног, зачинског и љековитог биља.

Позив за ове подстицаје је у току, и заинтересовани пољопривредници све информације могу добити у Центру за развој пољопривреде и села. Пројекат финансира Међународни фонд за рурални развој, а реализује Јединица за координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, у сарадњи са Ресором за пружање стручних услуга у пољопривреди.

Туристички садржаји око језера на Мањачи

У Центру за село истичу да ће ове године бити настављене активности на изради Ресурсне карте на руралном подручју Бање Луке, као документа у којем ће се, кроз анализу постојећег стања и идентификацију свих расположивих ресурса, формулисати приоритети и правци будућег дјеловања с циљем стављања у функцију развојних потенцијала на руралном подручју, а која би уједно представљала полазни документ за израду стратегије руралног развоја.

Наставиће се и активности на стављању у функцију тржнице домаћих производа на мјесту девастиране тржнице у насељу Лазарево, успостављање бренда Крајишка кућа, те отварање Херцеговачке куће, у оквиру сарадње градова Требиње и Бања Лука.

У циљу стављања туристичких потенцијала у функцију развоја, у оквиру активности на унапређењу туристичко-рекреативне понуде на Мањачи, планирана је израда студија, пројектних задатака и других докумената неопходних за реализацију пројекта „Туристичко-рекреативни центар Мањача“, а у сарадњи са Архитектонским факултетом израда идејног рјешења уређења простора око језера Шљивно као привлачног излетишта.

Такође наставиће се активности на успостављању прихватилишта и карантина за животиње, као и на изградњи сточног гробља.