Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2018. годину

Усвојеним буџетом за 2018. годину,  за подстицаје у пољопривредној производњи одобрена су средства у износу од 900.000,00 КМ.  Одлуком о расподјели утврђеног нераспоређеног суфицита за 2017. годину увећан је за 9.500,00 КМ, чиме  су укупна средства за ове намјене износила 909.500,00 КМ.

Сходно одредбама Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње, Јавни позив за додјелу средстава објављен је 23.04.2018. године у листу „Глас Српске“, веб страници Града и веб страници Центра, те  достављен свим мјесним канцеларијама у сеоским  мјесним заједницама. Јавни позив је трајао 30 дана, у току којег се пријавило 483 кандидата.

За подстицаје је закључено 186 уговора (кандидата) , за суфинансирање сјеменског материјала 40 уговора ,  рјешења за премије  за  стеоне јунице 52 кандидата и премије за пчелиња друштва 124 кандидата.

Што значи да је подстицаје за развој пољопривредне производње за 2018. годину остварило укупно 402 кандидата, док укупан износ реализованих средстава износи 888.133,73 КМ.

Двадесетједан (21) кандидат је одбијен због неиспуњавања услова предвиђених Правилником, 11 кандидата је одустало прије формирања бодовне листе а послије бодовања кандидата тј.у току реализације подстицаја је одустало 49 кандидата, што укупно чини 60 кандидата који су одустали.