Информација о току додјеле средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину

Комисија за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње, по завршетку Јавног позива, је размотрила приспјеле апликације и извршила контролу испуњености услова из јавног позива.

Запримљено је укупно 430 апликација и то;  за додјелу средстава за подстицаје 106 кандидата, за додјелу средстава за премије 268 кандидата и за додјелу средстава за “Start up” пакете за производњу краставаца корнишона и  љековитог биља укупно 56 кандидата.

Додјела средстава за “Start up” пакете се реализује по први пут и то у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а у оквиру  Пројекта развоја конкурентности РЦДП.

Активност која се тренутно реализује је обилазак терена, потом слиједи бодовање приспјелих апликација те рангирање истих.

Исплата средстава вршиће се према распореду и роковима дефинисаним у Правилнику  о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину.