Значајна средства за развој руралног подручја

centar_za_selo_banjicaИ у овој години, планирана су значајна улагања у развој руралног подручја. Преко Центра за развој и унапређење села, Град ће – за комуналну инфраструктуру, у овој години, издвојити  9.640.000 КМ, а у пољопривредну производњу – 1.101.000 КМ. Према Плану Центра за 2012. годину, наставиће се са оним активностима које су дале позитивне резултате, уз истовремено изналажење нових модалитета и услова за даља улагања. Планиране активности у области пољопривреде одвијаће се кроз реализацију програма унапређења пољопривредне производње, за шта су, буџетом, дефинисана подстицајна средства. Реализација  пројекта „Водоснабдијевање сеоског подручја града Бање Луке”, односно регионалних водовода: „Гашића врело”,”Црно врело” и „Бањица” реализоваће се оним темпом који ће зависити од динамике обезбјеђења финансијских средстава. Упоредо са изградњом ових регионалних водовода, на постојећим водоводима који ће бити интегрисани у ове водоводне системе, извршиће се захвати за њихову несметану интеграцију. На овај начин, искористиће се постојећа инфраструктура и значајно смањити губици.

Програм рада Центар за 2012. годину – пројектован је тако да задовољи основне потребе руралног подручја, што је дефинисано кроз пројекте садржане у „Стратегији развоја града до 2015. године”, „Стратегији руралног развоја града” и студијама развоја.

„Програм  представља континуитет активности и дјеловања Центра у рјешавању приоритетних потреба становника сеоских мјесних заједница у областима пољопривредне производње и развоја инфраструктуре”, рекао је др Миленко Шарић, директор Центар за развој и унапређење села.

Он се осврнуо и на рад Центра у прошлој години, истичући – да је у комуналну инфраструктуру на руралном подручју уложено 9.483.000 КМ. Највећа улагања односила су се на изградњу великих регионалних водоводних система: „Бањица”,”Црно врело” и „Гашића врело”.

Највеће активности биле су на водоводном систему „Бањица”, односно – извођени су радови на реализацији друге и треће фазе, као и наставак и завршетак радова на примарном дијелу система.

„Започети су радови на примарном дијелу регионалног водовода „Црно врело”. До краја године, урађено је 14.277 метара транспортног цјевовода. Осим редовног одржавања објеката, цјевовода и постројења на водоводном систему „Гашића врело”, изграђен је и крак – дужине 600 метара, за снабдијевање 15 домаћинстава. Треба рећи – да је овај водоводни систем 90 одсто већ изграђен, и у потпуности аутоматизован”. Према његовим ријечима, осим извођења радова на одржавању постојећих водовода и изградњи нових капацитета, у циљу проширења постојеће водоводне мреже, Центар је донирао око 10 километара водоводних цијеви – различитог профила, за изградњу секундарне и терцијарне мреже, у вриједности од 38.183 КМ.

Један од основних видова дјеловања Центра је – унапређење и развој пољопривредне дјелатности. Укупна директна улагања у пољопривредну производњу – у 2011.години, су износила око 830.000 КМ. Као индиректни подстицај, пласирано је око 100 тона сјемена житарица.

Акцент је дат и на  набавку пољопривредне механизације и увођење нових технологија, са циљем повећања постојећег нивоа производње, те на изградњу, адаптацију и реконструкцију објеката за држање стоке.

Субвенције су додјељиване као неповратна средства – за помоћ при набавци  пољопривредне механизације, опреме и роба, са циљем што ефикаснијег кориштења ових средстава.

Пројекти који се односе на  повећање приноса у производњи кабасте и зрнасте хране за животиње, побољшање плодности и бонитета земљишта, и сјеменске производње проведени су у сарадњи са  стручњацима Пољопривредног факултета и Пољопривредног института РС, из Бање Луке.

На реализацију Програма рада Центра  за развој и унапређење села Бања Лука за 2011. годину, утицали су одређени фактори, као што су: свјетска економска криза и рецесија, екстремно неповољни хидролошки услови, те повећани захтјеви мјесних заједница.

„Процјеном утицаја ових фактора, план рада је редефинисан тако да су се најзначајније активности одвијале у планираним  оквирима. Без обзира на наведено, можемо констатовати – да смо и у 2011. години, имали улагања у рурална подручја са изразито развојним предзнаком”, закључио је Миленко Шарић, директор Центра за развој и унапређење села.