Закључени уговори са корисницима средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину

                У складу са Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, за 2018. годину, а према програму коришћења средстава, који је усвојила Скупштина Града, на 22. Сједници, одржаној дана 24. и 25.04.2018. године, одобрена су средства  у висини  345.800,00 КМ. Руководећи се критеријумима о утврђивању услова за избор најповољнијих пројеката у пољопривреди на подручју Града Бањалука, од 145 кандидата која су конкурисала, одобрено су и додијељена средства за 142 кандидата.

       Одобрена средства прикупљена од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, додијељена су корисницима из 24 сеоске Мјесне заједнице. Закључно са 11.10.2018. године, укупно је потписано 142 појединачна уговора.

  1. За оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета                    109 кандидата,
  2. За поправку и побољшање плодности земљишта                           29 кандидата,
  3. За спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета                                                                  4 кандидата.

Укупна вриједност одобрених средстава за 142 корисника, су 345.409,20 КМ.